Zenito Oy

Zenito Oy toimii vastuullisesti sekä hallinnoitavien mandaattien että sijoitusrahastojen sijoituskohteiden valinnassa ja yrityksen omassa liiketoiminnassa. Tämä tarkoittaa myös ympäristöasioiden, sosiaalisten seikkojen sekä hyvän hallintotavan (Environment, Social, Corporate Governance eli ESG-asioiden) huomioimista.

1. Zeniton näkökulmasta vastuullisen sijoittajan tarkoituksena on saada salkuilleen hyvä tuotto. ESG-näkökohdat huomioivat yritykset hoitavat myös taloudelliset velvoitteensa hyvin, pienentäen näin sijoittajan riskiä. Parhaat mahdollisuudet hyvään tuottoon pitkällä aikavälillä on sijoittajalla, joka pyrkii myös huomioimaan perinteisen taloudellisen raportoinnin ulkopuoliset erät ja tuntee sijoituskohteensa.

2. ESG-asioiden liittäminen osaksi sijoitusprosessia on yhtiössämme salkunhoitajan vastuulla. Hän pyrkii huomioimaan nämä asiat yritysjohtajien, analyytikkojen ja muiden markkinatoimijoiden kanssa keskustellessaan. Mikäli epäkohtia yritysten toiminnassa epäillään olevan, on tärkeää selvittää mitä kohdeyrityksessä asialle aiotaan tehdä ja seurata toteutetaanko asian korjaamiseksi tehtyä suunnitelmaa.

3. Yhtiömme ei pääsääntöisesti ole yritysten yhtiökokouksissa aktiivinen. Osallistumme yhtiökokousten päätöksentekoon tarpeen vaatiessa. Voimme osallistua yhtiökokouksiin myös yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa. Uskomme että aktiivinen omistaminen vastuullisuuden näkökulmasta on tehokkaampaa yritysjohtajatapaamisten sekä epävirallisen keskustelun kautta.

4. Zenito pyrkii edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa. Zenito on jäsen vastuullista sijoittamista edistävässä FINSIF- Finland’s Sustainable Investment Forum ry:ssä ja haluaa olla osaltaan mukana edistämässä ja vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista sijoitustoiminnassa. Haluamme toiminnallamme vaikuttaa siihen että yritykset tulevaisuudessa toimisivat entistä vastuullisemmin.

Petter Langenskiöld Toimitusjohtaja / Salkunhoito + 358 50 5638933
s. 1967, KTL, omaa merkittävän kokemuksen sijoitusalalta ja on toiminut seuraavissa tehtävissä v 1990 lähtien: assitenttina ja tutkijana, Svenska Handelshögskolan, AG Pankkiiriliike Oy:ssä osakeanalyytikkona, Norvestia Oyj:ssä pääanalyytikkona ja salkunhoitajana, Seligson Oyj:ssä ja eQ Pankki Oy:ssä salkunhoitajana ja Fourton Oy:ssä salkunhoitajana.
Henrik Kyynäräinen Hallinto +358 40 5900128
s. 1975, KTM (rahoitus), monivuotinen ja -puolinen kokemus eri sijoitusalan asiantuntijatehtävistä. Henrik Kyynäräinen on toiminut mm. Nordea Pankki Oyj:ssä antolainaus-tehtävissä, Eficor Corporate Finance Oy:ssä analyytikkona, eQ Pankki Oy:ssä salkunhoitajana, Optiomi Invest Oy:ssä sijoitusjohtajana ja Quantum Partners Oy:ssä tuotekehitystehtävissä.
Sarianna Paju Hallinto / Back-office +358 50 565 8140
s.1974, Tradenomi, työskennellyt erilaisissa tehtävissä pankki- ja rahoitusalalla mm. rahoitusassistenttina ja palveluesimiehenä Sampo Rahoitus Oy:ssä, yrityspalveluneuvojana Helsingin OP Pankissa sekä back office asiantuntijana OP-Privatessa.

hallitus

puheenjohtaja

Petter Langenskiöld

jäsen

Niclas Diesen, toimitusjohtaja,
K. Hartwall Invest Oy Ab

jäsen

Tomi Tasavuori

yhteistyökumppanit

Fourton Oy on Sijoitusrahasto Fourton Hannibalia hallinnoiva rahastoyhtiö. Fourton Oy:n ja Zenito Oy:n välillä on tehty Fourton Hannibal -sijoitusrahaston salkunhoitoa koskeva ulkoistamissopimus, sekä rahaston markkinointia koskeva markkinointisopimus.

Ulkoistamissopimuksen mukaan Zenito Oy vastaa itsenäisesti Fourton Hannibal -sijoitusrahaston salkunhoidosta ja sijoituspäätöksistä ja rahaston salkunhoitajana toimii KTL Petter Langenskiöld, joka on toiminut rahaston salkunhoitajana sen perustamisesta lähtien (v. 2007).

Richen Oy kehittää Zenito Oy:lle Zenostock palvelua.

Zenito Oy:n sääntöjen seuranta -toiminto (’compliance’) on ulkoistettu JLM Law Oy:lle ja sen toimitusjohtaja OTK KTM Jaana Immoselle. JLM Law Oy:n toiminta keskittyy eri kokoisten sijoituspalveluyhtiöiden compliance -palveluihin.

Zenito Oy:n tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö Revico Grant Thornton Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Joakim Rehn ja varatilintarkastajana KHT Satu Peltonen.

yhtiön toimilupa

1) sijoituspalvelulain 1 luvun 11§:n 4 kohdan mukainen omaisuudenhoito 2) sijoituspalvelulain 1 luvun 11§:n 5 kohdan mukainen sijoitusneuvonta 3) sijoituspalvelulain 1 luvun 11§:n 1 kohdan mukainen toimeksiantojen välittäminen 4) sijoituspalvelulain 2 luvun 3§:n 8 kohdan mukainen oheistoiminta